Prijavnica za individualne poduke i mladence

INDIVIDUALNA PODUKA

1) Individualna poduka 1h/60 min. (jedna ili dvije osobe) – 160,00 kn
2) Individualna poduka (tri ili četiri osobe) 5h – 1200,00 kn
3) Individualna poduka (pet i više osoba) 5h – 1500,00 kn

Upute za plaćanje
Platitelj: Ime i prezime, adresa
Primatelj: Spk Ritam Koprivnica, A.Hebranga 60, 48000 Koprivnica
Iznos: prema cjeniku
Model: 00
IBAN: HR6723860021110007021
U poziv na broj: OIB uplatitelja
Opis plaćanja: ime i prezime korisnika programa