Individualna poduka

Individualne plesne poduke prilagođene su specifičnim potrebama pojedinaca.

Namijenjene su za sve koji se žele naučiti ili usavršiti plesne korake.