Odobrena sredstva za projekt "Promotivne aktivnosti SPK Ritam Koprivnica" putem Natječaja raspisanog od strane poduzeća "Koprivničke vode d.o.o." Koprivnica

Sportski plesni klub "Ritam" Koprivnica je u drugoj polovici 2020. godine uspješno kandidirao projekt pod nazivom "Promotivne aktivnosti SPK Ritam Koprivnica" na "Natječaj za predlaganje programa / projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i neprofitne organizacije za 2020. godinu", raspisan od strane poduzeća "Koprivničke vode d.o.o." iz Koprivnice.

Putem predmetnog Natječaja, Sportskom plesnom klubu "Ritam" Koprivnica odobreno je sufinanciranje u ukupnom iznosu od 7.033,65 kn, a sredstva su iskorištena za nabavu i postavu laminata u dvorani plesnog kluba.

Predmetnim se ulaganjem podigla razina plesnog standarda, te su se poboljšali uvjeti za održavanje treninga i plesnih priprema svih članova plesnog kluba.