Hvala našim članovima i trenerima na podršci!

23. veljače Udruga Latice i Su Velikosrce u svrhu podrške Udruga mladih koprivničkih matematičara prisustovali smo Cageball turniru – nogomet u kavezu. Turnir se održao na katu trgovačkog centra Pevec. UMKOM okuplja darovitu, talentiranu, kreativnu djecu i mlade.

Jedan od važnijih ciljeva je sudjelovanje na međunarodnom natjecanju euroMath u Cipru.

Grad Koprivnica i GKP Komunalac Koprivnica podržavaju različite volonterske akcije i ovaj put su preuzeli organizaciju turnira i pozvali širu javnost da svojim donacijama i kotizacijama natjecateljskih ekipa da pomognu i budu podrška Udruga mladih koprivničkih matematičara

Tijekom turnira predstavljeni su razni sportovi, sportski klubovi, Mažoretkinje grada Koprivnice, Spk Ritam Koprivnica i škole s područja Koprivnice koji su se odazvali ovoj inicijativi.